วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ข้อควรรู้ HPV คืออะไร?


HPV ในเพศชาย

ภาพจาก http://delfindjmontano.blogspot.com/2009/12/abc-gay-sex-scene.html 

HPV คืออะไร
HPV หรือ Human Papiloma Virus คือไวรัสที่ทำให้เกิดโรคหูดหงอนไก่ พบว่ามีไวรัส HPV มากกว่า 30 ชนิด ที่ทำให้เกิดโรคหูดหงอนไก่ บริเวณอวัยวะเพศ และทวารหนัก เชื้อนี้ติดต่อกันได้ทั้งเพศชายและหญิง โดยคนส่วนมากที่มีเชื้อนี้โดยไม่รู้ตัว

HPV ไม่ใช่เชื้อเริมหรือเอชไอวี แต่ไวรัสทั้งหมดนี้สามารถแพร่ได้โดยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ และแสดงอาการแตกต่างกัน

เนื่องจากเชื้อนี้บางชนิดอาจจะทำให้เกิดลักษณะเหมือนหูดจึงเรียกว่า papillomaviruses หูดนี้สามารถเกิดได้ที่มือและเท้า และยังเกิดที่คอ และอวัยวะเพศ
หูดที่อวัยวะเพศเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งเกิดจากเชื้อ HPV ได้มากกว่าร้อยชนิด คนส่วนใหญ่ได้รับเชื้อหูดและไม่มีอาการและหายเองได้ แต่หูดบางชนิดสามารถอยู่ได้เป็นปีโดยที่ไม่เกิดอาการ และเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง
เชื้อไวรัวหูดจะอาศัยอยู่เซลล์ผิวที่เรียกว่า Sqamous cell ซึ่งพบได้ที่ส่วนบนของผิวหนัง ปากมดลูก ช่องคลอก ทวาน ส่วนปลายของอวัยวะเพศชาย ปากและคอ


การติดเชื้อ human papillomaviruses(HPV) ทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้าง
เนื่องเชื้อนี้ติดต่อทางเพศสัมพันธุ์จึงทำให้โรคนี้เป็นกันมากในวัยเจริญพันธุ์ โรคที่พบจากการติดเชื้อนี้ได้แก่
    •    หูดที่อวัยวะเพศ
    •    มะเร็งปากมดลูก
    •    โรคอื่นๆได้แก่แผลที่อวัยวะเพศทั้งชาย และหญิง

เชื้อ (HPVs) ที่ทำให้เกิดมะเร็งได้น้อย
เชื้อไวรัสหูดบางชนิดจะมีโอกาสเป็นมะเร็งได้น้อยได้แก่ HPVs type 6 และ 11 ทำให้เกิดโรคหูดที่เรียกว่า condyloma acuminatum เชื้อ (HPVs) ที่ทำให้เกิดมะเร็งได้มาก
หากว่าเชื้อหูดที่อวัยวะเพศหรือทวารหนักซึ่งเกิดจากเชื้อข้างล่างจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ค่อนข้างมาก ทำให้มีโอกาสเกิดมะเร็งค่อนข้างสูง เชื้อดังกล่าวได้แก่ชนิด
    •    HPV-16
    •    HPV-18
    •    HPV-31
    •    HPV-35
    •    HPV-39
    •    HPV-45
    •    HPV-51
    •    HPV-52
    •    HPV-58
ไม่ว่าเชื้อ HPV ชนิดที่มีความเสี่ยงต่อมะเร็งจะสูงหรือต่ำร่างกายจะกำจัดออกหมดในสองปีประมาณร้อยละ 90 ของคนที่ติดเชื้อ
เชื้อ HPV ทำให้เกิดมะเร็งได้ที่ไหนบ้าง
นอกจากเชื้อ HPV จะทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกแล้วเชื้อนี้ยังทำให้เกิดมะเร็งได้อีกหลายแห่ง
    •    ประมาณร้อยละห้าสิบของผู้ป่วยมะเร็งที่แคมใหญ่จะมีส่วนสัมพันธุ์กับ
การติดเชื้อ HPV
    •    มะเร็งที่อวัยวะเพศชาย
    •    มะเร็งช่องคลอด
    •    มะเร็งท่อปัสาวะ
    •    มะเร็งที่ต่อมทอนซิล มะเร็งที่ลิ้น

พบการติดเชื้อ HPV ในผู้ชายบ่อยแค่ไหน
    •    ประมาณร้อยละ1 ของวัยเจริญพันธุ์จะเคยเป็นโรคหูดหนึ่งครั้ง
    •    มะเร็งอวัยวะเพศชายพบได้น้อย โดยเฉพาะผู้ที่ได้ขลิบอวัยวะเพศแล้ว
    •    มะเร็งที่ทวารหนักก็พบได้น้อย ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจะพบมะเร็งมากกว่าผู้ที่มีภูมิปกติ
    •    ผู้ที่เป็นเกย์ หรือมีเพศสัมพันธุ์ทั้งชายและหญิง จะมีโอกาสเกิดมะเร็งได้สูงกว่าผู้ชายทั่วไป 17 เท่า
ถึงแม้ว่าจะพบการติดเชื้อได้บ่อยในผู้ชาย แต่ส่วนใหญ่ไม่เกิดอาการ และไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ แต่จะมีการติดเชื้อบางชนิดที่ทำให้เกิดโรคหูด หรือมะเร็ง

ผู้ชายจะเป็นมะเร็งที่เกิดจากการติดเชื้อ HPV หรือไม่
ดังที่ทราบกันว่าการติดเชื้อ HPV ติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ ดังนั้นจะว่าว่าผู้ชายมีการติดเชื้อนี้บ่อยพอๆกับผู้หญิง แต่การวินิจฉัยอาจจะยากกว่าผู้หญิง เนื่องจากไม่มีอาการ นอกจากนั้นก็ยังพบวาการติดเชื้อบางสายพันธุ์ของ HPV จะทำให้เกิดมะเร็งที่อวัยวะเพศ และรอบทวารหนัก

การติดเชื้อ HPV รักษาได้หรือไม่
ประมาณร้อยละ70 ของผู้ป่วยร่างกายจะมีภูมิและกำจัดเชื้อออกจากร่างกายในหนึ่งปี ประมาณร้อยละ90 จะกำจัดออกหมดในสองปี เรายังไม่มียารักษาการติดเชื้อ HPV ที่เรารักษาคือรักษาเซลล์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการติดเชื้อ เช่นการกำจัดเอาหูดออก
การป้องกันการติดเชื้อ HPV
การป้องกันการติดเชื้อ HPV ที่ดีคือการหลีกเลี่ยงหรือสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้
    •    ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อHPV ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อได้บางชนิด
    •    ไม่สำส่อนทางเพศ มีสามีหรือภรรยาเพียงคนเดียว
    •    ไม่มีเพศสัมพันธุ์กับคนที่สำส่อนทางเพศ
    •    การสวมถุงยางอนามัยก็พอป้องกันได้แต่ไม่ทั้งหมด เนื่องจากการถูไถของผิวหนังก่อนการสวมถุงยางก็สามารถติดเชื้อHPV ได้ และถุงยางก็ไม่สามารถคลุมอวัยวะเพศชายได้ทั้งหมดอาการและอาการแสดงของโรคติดเชื้อ HPV ในผู้ชายเป็นอย่างไร
อาการของหูด
    •    มีก้อนหูดขึ้นที่ หัวอวัยวะเพศ ผิวหนัง อัณฑะ
    •    หูดอาจจะมีลักษณะเป็นเนื้อนูนขึ้นมาบางๆ หรือเป็นแบบหงอนไก่
    •    หูดจะปรากฎขึ้นหลังสัมผัสเชื้อไม่กี่สัปดาห์

อาการของมะเร็งทวารหนัก
    •    อาจจะไม่มีอาการอะไร
    •    หรืออาจจะมาด้วยเรื่องเลือดออก คัน หรือมีกลิ่นเหม็นหรือน้ำเหลืองไหล
    •    หรือมาด้วยเรื่องก้อนต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบโต
    •    หรืออาจจะมีอาการท้องผูก อุจาระมีขนาดเล็ก

อาการของมะเร็งอวัยวะเพศ
    •    ผิวหนังจะซีดและหนาตัวขึ้นมา และมีก้อน
    •    มีก้อนขึ้นมา และอาจจะมีแผล มักจะไม่เจ็บปวด
    •    อาจจะไม่มีอาการจนกระทั่งมะเร็งลุกลามไปทั่ว


การติดต่อ

ผู้ชายจะได้รับเชื้อนี้จากการมีเพศสัมพันธุ์ทางช่องคลอดหรือทางทวารหนัก โชคไม่ดีที่ไม่มีการตรวจหาว่าใครติดเชื้อHPV ในระยะเริ่มต้น และก็ไม่มีการตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มต้นเหมือนมะเร็งปากมดลูก ดังนั้นคุณผู้ชายต้องป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ HPV และมั่นตรวจหาว่ามีหูดขึ้นที่อวัยวะเพศหรือที่ทวารหนักหรือไม่

การรักษาโรคติดเชื้อ HPV
    •    ยังไม่มียาที่รักษาการติดเชื้อ HPV การรักษาส่วนใหญ่ก็รักาาตามอาการ หากมีหูดก็เอาออกทั้งการใช้ยาจี้ หรือการผ่าตัดเหมือนของผู้หญิง
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ  คลินิคนิรนาม
ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ที่คลินิกสุขภาพชาย    หรือช่องทางเหล่านี้ ข้อมูลจาก
www.siamhealth.netและสลิดช๊อป ขอประชาสัมพันธ์  ให้สาวประเภทสอง หรือกลุ่มชายรักชายที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีประวัติเคยเป็นฝ่ายรับ ภายใน 6 เดือน และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ HPV  และ HIV โดยสามารถเข้ารับการตรวจได้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ และปลอดภัย หากเพื่อนๆคนใหนสนใจ สามารถติดต่อที่ 

พิมานเซ็นเตอร์      ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 13 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-211-363   Website : http://203.155.176.124/piman/
สำหรับเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพฯ  สามารถติดต่อที่ http://www.adamslove.org/


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โพสท์ที่ได้รับความนิยม